Pierwszym krokiem jest możliwość rezerwacji domu. Umowa rezerwuje na wyłączność nabywcy wybrany dom na okres do 1 miesiąca, to jest do czasu podpisania umowy przedwstępnej. W umowie określona jest łączna cena brutto inwestycji oraz termin zawarcia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży. Z podpisaniem Umowy Rezerwacyjnej wiąże się opłata rezerwacyjna.

Kolejnym jest zawarcie umowy przedwstępnej zawierającej między innymi harmonogram robót i powiązany z nim harmonogram płatności częściowych odpowiadających procentowemu zaawansowaniu prac budowlanych.

Ostatecznym etapem jest zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego sporządzanego przed notariuszem wskazanym przez inwestora. Ma to miejsce po zakończeniu realizacji i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.Wszelkie materiały mają charakter informacyjno-poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.